Mijn naam is Joanneke Raadsen (1960). Ooit begonnen als econoom, daarna een aantal jaren automatisering, daarna ca 30 jaar met groot plezier ondernemer geweest. In al die jaren heb ik de halve wereld afgereisd, en op veel verschillende plekken gewoond, gestudeerd en gewerkt.

Deze zeer afwisselende combinatie van werkzaamheden en ervaringen heeft ervoor gezorgd dat ik een uitermate brede en interculturele algemene en mensenkennis opgedaan heb, en een scherpe intuïtie ontwikkeld heb voor de wezenlijke kern van mensen.

Mijn aangeboren en gekoesterde nieuwsgierigheid, behoefte om zaken te analyseren en te benoemen, en mijn soms onconventionele vragen heb ik jaren gepraktiseerd – en gebruik dit nu in de vaak intensieve gesprekken met mijn cliënten (en de mensen die reageren op mijn cliënten). Hierbij komt de essentie van wie de gesprekspartner is – en wat deze verwacht én te geven heeft in een relatie – duidelijk naar voren. Zowel dat wat uitgesproken wordt als ook vaak juist wat niet uitgesproken wordt spelen hier een grote rol in. Anders dan via een algoritme komen hier soms verrassende matches uit. Soms complementair, soms aanvullend, soms op uitstraling en energie.

Ik heb een grote liefde voor taal, en voor de creatieve omgang hiermee. Hierdoor schrijf ik profielen die eruit springen. Die vaak heel specifiek zijn. Het succes ligt niet in de hoeveelheid reacties, maar in de juiste!

Van eind 2021 tot eind 2022 heb ik samengewerkt met Michiel van Slobbe (van Slobbe exclusieve Partner Search). Daarna is in goed overleg besloten om zelfstandig naast elkaar te gaan werken en heb ik ‘’Een nieuwe Liefde’’ opgericht. We helpen elkaar waar gewenst en mogelijk; dit is voor ons heel prettig, en voor mijn cliënten voordelig.